KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

________________


1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Peachee Martyna Grzenkowicz, NIP:5891990158 (dalej również jako ,,ADO”).

2. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem email martyna@peachee.me

3. Jaki Twoje dane osobowe przetwarzamy?

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres mail.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

ADO przetwarza dane osobowe w celu:

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO, a także firmy kurierskie oraz biura rachunkowe, za pomocą których ADO dostarczać będzie produkty do Klienta. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

6. Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych wynosi:

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W przypadkach prawem przewidzianych osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy, a także uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży Produktów.

10. Informacje dodatkowe

Znajdź mnie >

COPYRIGHTS © 2020 PEACHEE.ME